latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контакт

Контакт

Народна банка Србије
Сектор за девизне послове и кредитне односе са иностранством
Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова
Одсек за контролу мењачких послова
11000 Београд, Немањина 17
Имејл: menjacki.poslovi@nbs.rs

 

за подручје Београда

  • за добијање овлашћења за обављање мењачких послова:
    тел. 011/333 86 58 и 011/333 86 49

  • за стицање цертификата за обављање мењачких послова:  
    тел. 011/333-85 07 и 011/333 86 58

  • за информације о достављању годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ:
    телефон 011/333-8724

за подручје Ниша

Одсек за контролу мењачких послова – Група за контролу мењачких послова
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 19
тел. 018/506 521

за подручје Новог Сада

Одсек за контролу мењачких послова – Група за контролу мењачких послова
21000 Нови Сад, Васе Стајића  22
тел. 021/4880 697

за подручје Крагујевца

Одсек за контролу мењачких послова – Група за контролу мењачких послова
34000 Крагујевац, Бранка Радичевића 16а
тел. 034/506 446