latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Сарадња са Европском унијом

Зајам немачке развојне банке KfW од 100 милиона евра за финансирање пољопривреде, енергетске ефикасности, обновљиве енергије и општинске инфраструктуре

Немачка развојна банка – KfW одобрила је Републици Србији зајам од 100 милиона евра за финансирање пољопривреде, енергетске ефикасности, обновљиве енергије и општинске инфраструктуре.

Намена зајма:  

  • За пољопривреду – финансирање примарне пољопривредне производње и прехрамбене индустрије (куповина пољопривредног земљишта, објеката, механизације и опреме, стоке за узгој, улагање у развој органске пољопривреде и производњу воћа и улагање у обртни капитал у износу до 10% укупног износа зајма);
  • За енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије– финансирање реконструкције, реновирања или опремања малих и средњих предузећа и домаћинстава у Србији, што ће смањити јединичну потрошњу енергије и емисију CO2 за најмање 20%;
  • За општинску инфраструктуру – финансирање изградње и реконструкције водоводних и канализационих система, куповине возила и машина за пружање комуналних услуга и јавни превоз, реконструкције улица, изградње и обнове мрежа електричне енергије, јавног осветљења и система за грејање, изградње и обнове социјалне инфраструктуре (школа, обданишта, институција здравствене заштите итд).1 

Услови кредитирања:

Износ појединачног кредита: за пољопривреду нема ограничења
за енергетску ефикасност и обновљиву енергију до 1.000.000 евра
Рочност кредита: до седам година
Период почека кредита: до две године
Kаматна стопа: до висине стопе коју посредничка банка наплаћује на зајмове из других извора за исте намене

Средства KfW зајма расположива су малим и средњим предузећима, општинама, пољопривредним газдинствима и физичким лицима до краја 2019. преко следећих посредничких банака:

HALKBANK (www.halkbank.rs) пет милиона евра за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) 30 милиона евра за пољопривреду 2
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) 40 милиона евра за пољопривреду

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити у посредничким банкама, као и у Центру за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама – Одсек за револвинг кредите Републике Србије (тел.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-321, 3027-353).


[1] Средства за ову намену више нису расположива јер је Комерцијална банка превремено отплатила KfW-у неискоришћени износ зајма.
[2] Средства за ову намену више нису расположива јер је Комерцијална банка превремено отплатила KfW-у неискоришћени износ зајма.