latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Депоновање вишкова ликвидних средстава

Депоновање вишкова ликвидних средстава банака код Нaродне банке Србије

Према Одлуци о условима и начину депоновања вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије ("Службени гласник РС", бр. 48/2004, 60/2007, 35/2008 и 73/2008), банка може преко ноћи депоновати вишкове ликвидних средстава код Народне банке Србије.

Банкама се омогућава да више пута у току сваког радног дана, најкасније до истека времена предвиђеног за размену порука за плаћања, у складу са оперативним правилима којима се регулише обрачун у реалном времену по бруто принципу, пренесу вишкове ликвидних средстава на посебан рачун Народне банке Србије за депоновање вишкова ликвидних средстава у RTGS систему – рачун бр. 908-88103-91.

Народна банка Србије ће депонована средства банке вратити на жиро-рачун банке наредног радног дана од дана депоновања – најкасније до 10.00 часова.

Народна банка Србије сваког радног дана обрачунава и плаћа камату на средства која је банка депоновала претходног радног дана – по каматној стопи у висини референтне каматне стопе умањене за 1 процентни поен.

Погледајте...
Прописи