latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Обрачунски период и упросечавање обавезне резерве

Обрачунски период траје од 18. у месецу до 17. у наредном месецу.

У обрачунском периоду банке су дужне да одржавају просечно дневно стање издвојене динарске, односно девизне обавезне резерве у висини обрачунате   динарске, односно девизне обавезне резерве, с тим да дневно стање издвојене динарске односно девизне обавезне резерве може бити веће или мање од обрачунате обавезне резерве. За израчунавање просечног дневног стања издвојене динарске, односно девизне обавезне резерве узимају се у обзир сви дани у обрачунском периоду.

До маја 2008. године, обрачунски период трајао је од 11. у месецу до 10. у наредном месецу. С обзиром на то да је крај обрачунског периода коинцидирао с датумом наплате ПДВ-а, од маја 2008. године примењен је нови период издвајања обавезне резерве.