latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Седнице Извршног одбора

Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2010. години

У 2010. години одржано је 12 седница Монетарног одбора и 11 седница Извршног одбора (осам редовних и три ванредне).

Од 30. јуна 2010. године, у складу са Законом о изменама Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 44/2010), Извршни одбор, као орган Народне банке Србије, преузео је сва овлашћења Монетарног одбора. 

Седнице Монетарног одбора НБС


2010.
Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
12. јануар 9,50 0
21. јануар 9,50 0
4. фебруар 9,50 0
22. фебруар 9,50 0
5. март 9,50 0
23. март 9,00 -50
8. април 8,50 -50
20. април 8,50 0
11. мај 8,00 -50
19. мај 8,00 0
7. јун 8,00 0
22. јун 8,00 0

Седнице Извршног одбора НБС

Датум
Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
2. јул 8,00 0
22. јул 8,00 0
5. август 8,50 +50
19. август 8,50 0
7. септембар 9,00 +50
14. октобар 9,50 +50
11. новембар 10,50 +100
9. децембар 11,50 +100