latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Седнице Извршног одбора

Седнице Монетарног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2008. години

Календар одржавања редовних седница Монетарног одбора НБС је измењен на седници Монетарног одбора 22. јануара 2009. године, будући да је циљ монетарне политике НБС од 2009. године дефинисан у виду укупне инфлације мерене индексом потрошачких цена, а да Републички завод за статистику објављује податке о том индикатору око 15. у месецу за претходни месец.


2008.
Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
17. јануар 10,00 0
6. фебруар 10,75 +75
18. фебруар 10,75 0
28. фебруар 11,50 +75
13.март 14,50 +300
28. март 14,50 0
17. април 14,50 0
24. април 15,25 +75
15. мај 15,25 0
29. мај 15,75 +50
12. јун 15,75 0
1. јул 15,75 0
17. јул 15,75 0
29. јул 15,75 0
2. септембар 15,75 0
16. септембар 15,75 0
1. октобар 15,75 0
17. октобар 15,75 0
31. октобар 17,75 +200
18. новембар 17,75 0
1. децембар 17,75 0
8. децембар 17,75 0
22. децембар 17,75 0