Народна банка Србије
 
Монетарна политика | Седнице Извршног одбора

Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе

О евентуалним изменама датума одржавања седница, наведених према Оквирном календару одржавања седница Извршног одбора Народне банке Србије за 2019. годину, јавност ће бити правовремено обавештена.

Оквирни календар одржавања седница Извршног одбора Народне банке Србије за 2020. годину


2020.
Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
9. јануар  2,25  0
13. фебруар  2,25 0
11. март 1,75 -50
9. април  1,50  -25
7. мај 1,50 0
11. јун 1,25 -25
9. јул    
13. август    
10. септембар    
8. октобар    
12. новембар    
10. децембар