Народна банка Србије
 
Прописи

Захтев за повраћај уплаћених средстава

Приликом обраћања Народној банци Србије за повраћај уплаћених средстава на рачун 980-333-07-ЗИН-уплата за лична документа и остале приходе – физичка лица (уплатиоци) у обавези су да захтев подносе искључиво на прописаном обрасцу, с добровољним пристанком за обраду личних података, сходно члану 15. Закона о заштити података о личности.

Образац захтева може се преузети у електронској форми, као и у папирном облику на писарницама и пријемним местима пословних објеката Народне банке Србије у Београду (Краља Петра 12, Немањина 17, Пионирска 2, Устаничка 130) и филијала у Новом Саду, Нишу, Ужицу и Крагујевцу.

Захтеве који нису поднети на прописаном обрасцу, као и непотпуне захтеве, Народна банка Србије неће узети у разматрање.