latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Најчешће постављана питања из области рачуноводствених прописа

 

Питања и одговори - Контни оквир и обрасци

Упоредни преглед за прекњижавање са рачуна претходног Контног оквира на рачуне новог Контног оквира

Unwinding – приходи од камате на обезвређена финансијска средства која се вреднују по амортизованој вредности (презентација)

Одговори на најчешће постављана питања у вези са признавањем прихода од камата на обезвређене пласмане (Unwinding)