latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Смернице из области надзора над обављањем делатности осигурања

Смерница бр. 1 - Транспарентност

Смерница бр. 2 - Корпоративно управљање

Смерница бр. 3 - Тржишни ризик

Смерница бр. 4 - ALM

Смерница бр. 6 - Преваре

Смернице о минималним стандардима понашања и доброј пракси учесника на тржишту осигурања