latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт одлуке из области заштите корисника финансијских услуга

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
11. 02. 2019. Нацрт одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга | Образац за достављање коментара и примедаба 25. 02. 2019.
Позивамо стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на овај нацрт доставе на имејл адресу: zastita.korisnika@nbs.rs или на адресу: Сектор за заштиту корисника финансијских услуга, Немањина 17, 11000 Београд или Поштански фах 712, 11000 Београд. Јавна расправа ће се одржати од 11. до 25. фебруара 2019. године.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању