latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Најчешће постављана питања

Шта су то веб-сервиси?
Веб-сервиси су софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање дистрибуираних апликација (или других софтверских компоненти) на основу стандардизованих формата комуникације.

Како да користимо услуге веб-сервис система НБС?
Начин коришћења услуга веб-сервис система НБС је детаљно објашњен у техничкој документацији.

Да ли се клијенти веб-сервиса морају имплементирати у некој одређеној технологији?
Имплементација клијената веб-сервиса је независна од технологије. У свим значајнијим алатима за развој софтвера уграђена је подршка за  имплементацију клијената веб-сервиса.

Шта је XML?
XML служи за перзистенцију, размену, трансформацију и приказивање података. XML чине читљиви подаци, комбиновани с читљивим метаподацима.

Шта је XSD?
XSD је XML стандард за дефинисање шеме података.

Шта је DataSet?
DataSet је класа која омогућава смештање локалне копије података. Подаци су у DataSet-у локално представљени у XML формату. DataSet је једна од основних класа за манипулацију подацима у NET технологији.