latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 390/2019 - Испитивање квалитета отпадних вода и вода из пијезометара Одлука о обустави поступка 11. 10. 2019.
ЈНМВ 183/2019 - Уља и мазива Одлука о додели уговора 10. 10. 2019.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2, Наруџбеница бр. 14 Обавештење о закљученом уговору 09. 10. 2019.
ЈНМВ 232/2019 - Одржавање софтверског пакета „NetVizura“ Обавештење о закљученом уговору 08. 10. 2019.
ЈНМВ 423/2019 - Oдржавање водовода и канализације у објектима Филијале у Новом Саду и Филијале у Ужицу, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 08. 10. 2019.
ЈНМВ 200/2019 - Лежајеви за одржавање производних машина Обавештење о обустави поступка 08. 10. 2019.
ЈНМВ 43/2019 - Обавезна службена униформа Одлука о обустави 08. 10. 2019.
ЈНМВ 40/2018 - Обавезна заштитна одећа и опрема, Партија 1 Одлука о измени Уговора 04. 10. 2019.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2, Наруџбеница бр. 13 Обавештење о закљученом уговору 03. 10. 2019.
ЈНМВ 144/2019 - Резервни делови за машину за поништај новчаница Одлука о додели уговора 02. 10. 2019.
ЈНМВ 428/2019 - Систем за производну мрежу са припадајућим оперативним системима / софтверима Одлука о додели уговора 02. 10. 2019.
ЈНМВ 372/2019 - Услуге спољнотрговинског посредовања и шпедиције у увозу и извозу Обавештење о закљученом уговору 02. 10. 2019.
ЈНМВ 159/2019 - Ваљци за офсет машине Обавештење о закљученом уговору 02. 10. 2019.
ЈНМВ 200/2019 - Лежајеви за одржавање производних машина Одлука о обустави 01. 10. 2019.
ЈНМВ 308/2019 - Одржавање термотехничких инсталација, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 30. 09. 2019.
ЈНМВ 365/2019 - Резервни делови и сервисне услуге за потребе одржавања Kiesselbach пресе
LVPP 365/2019 - Spare parts and servicing for the maintenance of Kiesselbach press
Одлука о додели уговора
Decision on Contract Award
27. 09. 2019.
ЈНМВ 388/2019 - Одржавање спољне електричне и громобранске инсталације Обавештење о закљученом уговору 24. 09. 2019.
ЈНМВ 199/1/2019 - Резервни делови за постројења климатизације за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Обавештење о закљученом уговору 24. 09. 2019.
ЈНМВ 326/1/2019 - Збрињавања отпада од заштићених производа за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Одлука о додели уговора 23. 09. 2019.
ЈНМВ 422/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање ПП расвете Обавештење о закљученом уговору 20. 09. 2019.
ЈНМВ 313/2018 - Одржавање опреме за противдиверзиони преглед Обавештење о закљученом уговору 18. 09. 2019.
ЈНМВ 327/2018 - Услуга ресертификациoне и две надзорне провере усаглашености са захтевима стандарда ISO 14298 Обавештење о закљученом уговору 17. 09. 2019.
ЈНМВ 228/2018 - Хемијска средства за потребе ЗИН-а, Партија 2, Наруџбеница бр. 12 Обавештење о закљученом уговору 16. 09. 2019.
ЈНМВ 423/2019 - Одржавање водовода и канализације у објектима Филијале у Новом Саду и Филијале у Ужицу Одлука о додели уговора 16. 09. 2019.
ЈНМВ 232/2019 - Одржавање софтверског пакета „NetVizura“ Одлука о додели уговора 16. 09. 2019.
ЈНМВ 159/2019 - Ваљци за офсет машине Одлука о додели уговора 11. 09. 2019.
ЈНМВ 351/2019 - Cервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме IGT
LVPP 351/2019 - Servicing and spare parts for IGT equipment
Обавештење о обустави поступка
Notice оn cancelling low-value public procurement
11. 09. 2019.
ЈНМВ 299/1/2019 - Услуге одржавања система за контролу статуса врата у просторима са рестриктивним приступом у пословном објекту Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 09. 09. 2019.
ЈНМВ 351/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме IGT
LVPP 351/2019 - Servicing and spare parts for IGT equipment
Одлука о обустави поступка
Decision оn cancelling low-value public procurement
06. 09. 2019.
ЈНМВ 372/2019 - Спољнотрговинско посредовање и шпедиција у увозу и извозу Одлука о додели уговора 06. 09. 2019.
ЈНМВ 421/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање механичких и коловозних препрека у Заводу за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Обавештење о закљученом уговору 05. 09. 2019.
ЈНМВ 381/2019 - Услуга транспорта и ангажовања механизације за потребе ЗИН-а Обавештење о закљученом уговору 04. 09. 2019.
ЈНМВ 308/2019 - Одржавање термотехничких инсталација Одлука о додели уговора 03. 09. 2019.
ЈНМВ 388/2018 - Одржавање спољне електричне и громобранске инсталације Одлука о додели уговора 03. 09. 2019.
ЈНМВ 14/1/2019 - Софтвер „ARCHICAD 22“ Обавештење о закљученом уговору 30. 08. 2019.
ЈНМВ 199/1/2019 - Резервни делови за постројења климатизације за потребе ЗИН-а Одлука о додели уговора 30. 08. 2019.
ЈНМВ 377/2019 - Наливање ваљака гумом Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈНМВ 313/2019 - Одржавање опреме за противдиверзиони преглед Одлука о додели уговора 28. 08. 2019.
ЈНМВ 327/2019 - Услуга ресертификациoне и две надзорне провере усаглашености са захтевима стандарда ISO 14298
LVPP 327/2019 - Recertification and two supervisory audits of compliance with ISO 14298
Одлука о додели уговора
Decision on Contract Award
28. 08. 2019.
ЈНМВ 326/2019 - Збрињавања неопасног отпада за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 26. 08. 2019.
ЈНМВ 199/2019 - Резервни делови за пароовлаживаче за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 08. 2019.
ЈНМВ 422/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање PP расвете Одлука о додели уговора 22. 08. 2019.
ЈНМВ 224/2019 - Одржавање RFID штампача Обавештење о обустави поступка 22. 08. 2019.
ЈНМВ 299/1/2019 - Услуге одржавања система за контролу статуса врата у просторима са рестриктивним приступом у пословном објекту Народне банке Србије Одлука о додели уговора 19. 08. 2019.
ЈНМВ 171/2019 - Картонске кутије и помоћни материјал за паковање, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 16. 08. 2019.
ЈНМВ 335/1/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машина GTS Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 421/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање механичких и коловозних препрека у Заводу за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Одлука о додели уговора 14. 08. 2019.
ЈНМВ 294/2019 - Испитивање громобранске инсталације и петље квара у објектима Народне банке Србије, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 294/2019 - Испитивање громобранске инсталације и петље квара у објектима Народне банке Србије, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 172/2019  - Заштићени папир за визе Обавештење о закљученом уговору 13. 08. 2019.