latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 323/1/2019 - Обавезна обука за безбедно руковање опремом за запослене на пословима обезбеђења у Филијали у Новом Саду Обавештење о закљученом уговору 18. 02. 2020.
ЈНМВ 246/2019 - Претплата за постојеће лиценце „TOAD“ софтвера Одлука о додели уговора 18. 02. 2020.
ЈНМВ 392/2019 - Услуга одржавања трансформаторске станице 10/0,4 kV Одлука о додели уговора 13. 02. 2020.
ЈНМВ 36/1/2019 - Резервни делови за радне станице Одлука о додели уговора 12. 02. 2020.
ЈНМВ 65/2019 - Oпрема за техничку заштиту моторних возила Народне банке Србије Одлука о додели уговора 11. 02. 2020.
ЈНМВ 245/2019 - Претплата за постојеће лиценце „Eviews“ софтвера Обавештење о закљученом уговору 10. 02. 2020.
ЈНМВ 322/2019 - Одржавање и сервисирање регистар каса Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈНМВ 89/2019 - Набавка ситног инвентара Одлука о додели уговора 07. 02. 2020.
ЈНМВ 72/2/2019 - Уређај за климатизацију за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Обавештење о закљученом уговору 06. 02. 2020.
ЈНМВ 325/2019 - Услуге одржавања Global Positioning System (GPS) – Automated Vehicle Location (AVL) и средстава за радио везу Обавештење о закљученом уговору 06. 02. 2020.
ЈНМВ 323/1/2019 - Oбавезна обука за безбедно руковање опремом за запослене на пословима обезбеђења у Филијали у Новом Саду, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 05. 02. 2020.
ЈНМВ 190/2019 - Cпецијални алати за CNC глодалицу Обавештење о закљученом уговору 03. 02. 2020.
ЈНМВ 179/2019 - Потрошни материјал за машину за дубоку штампу Обавештење о закљученом уговору, Партија 2
Обавештење о закљученом уговору, Партија 3
03. 02. 2020.
ЈНМВ 323/1/2019 - Oбавезна обука за безбедно руковање опремом за запослене на пословима обезбеђења у Филијали у Новом Саду Одлука о додели уговора 03. 02. 2020.
ЈНМВ 433/2019 - Корице, кутије и тубуси, Наруџбеница бр. 2 Обавештење о закљученом уговору 30. 01. 2020.
ЈНМВ 391/2019 – Одржавање агрегата Технолинк и агрегата Торпедо Обавештење о закљученом уговору 30. 01. 2020.
ЈНМВ 248/2019 - Одржавање „Quest“ софтверских алата-серверске лиценце Обавештење о закљученом уговору 29. 01. 2020.
ЈНМВ 43/2/2019 - Обавезна службена униформа Обавештење о закљученом оквирном споразуму 28. 01. 2020.
ЈНМВ 433/2019 - Корице, кутије и тубуси, Наруџбеница бр. 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.
ЈНМВ 121/2019 - Каписле за паковања новчаница, Наруџбеница 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.
ЈНМВ 179/2019 - Потрошни материјал за машину за дубоку штампу, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.
ЈНМВ 351/1/2019 - Cервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме IGT Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.
ЈНМВ 121/2019 - Каписле за паковања новчаница Обавештење о закљученом оквирном споразуму 23. 01. 2020.
ЈНМВ 31/2019 - Уређаји за проширење бежичне мреже Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.