latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 245/2020 - Продужење права коришћења лиценци "Adobe Creative Cloud for teams All Apps Одлука о додели уговора 03. 07. 2020.
ЈНМВ 322/2020 - Одржавање рамова, огледала и стаклених површина Обавештење о закљученом уговору 03. 07. 2020.
ЈНМВ 163/2020 - Ножеви за SHOBER машину и дозатори за хемикалије Одлука о додели уговора 02. 07. 2020.
ЈНМВ 295/2020 - Испитивање надпритисне вентилације према прописима заштите од пожара Обавештење о закљученом уговору 02. 07. 2020.
ЈНМВ 88/2020 - Ракел ножеви за машине за дубоку штампу Обавештење о закљученом уговору 30. 06. 2020.
ЈНМВ 31/1/2020 - Клима уређаји Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора 30. 06. 2020.
ЈНМВ 4/2020 - Бежични „Bluetooth“ бар – код читачи са пратећом опремом Одлука о додели уговора 30. 06. 2020.
ЈНМВ 157/2020 - МHP пертинекс за топлу апликацију Одлука о додели уговора 30. 06. 2020.
ЈНМВ 264-1/2020 - Одржавање опреме за дистрибуцију тачног времена Обавештење о закљученом уговору 26. 06. 2020.
ЈНМВ 113/2020 - Hабавка лепка за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Одлука о додели уговора 23. 06. 2020.
ЈНМВ 336/2020 - Продужење права коришћења лиценцe за рад машине МX6100 Обавештење о закљученом уговору 22. 06. 2020.
ЈНМВ 247/2019 - Одржавање бар-код опреме Одлука 22. 06. 2020.
ЈНМВ 110/2020 - Фолије, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 19. 06. 2020.
ЈНМВ 110/2020 - Фолије, Партија 4 Обавештење о закљученом уговору 19. 06. 2020.
ЈНМВ 26/2020 - Софтвер за генерисање извештаја са "Mail-Exchange" сервера и са "DC/AD" сервера Обавештење о закљученом уговору 18. 06. 2020.
ЈНМВ 124/2020 - Лепак трака за чипове Обавештење о закљученом уговору 18. 06. 2020.
ЈНМВ 261/2020 - Испитивање опреме под притиском и вентила сигурности Одлука о додели уговора 17. 06. 2020.
ЈНМВ 436/2019 - Hадоградња POS система интерне наплате Народне банке Србије са подршком и одржавањем Одлука о додели уговора 17. 06. 2020.
ЈНМВ 311/2020 - Одржавање интерфонског система у објекту Народне банке Србије у Немањиној 17. Одлука о додели уговора 16. 06. 2020.
ЈНМВ 110/2020 - Фолије, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 16. 06. 2020.
ЈНМВ 171/2019 - Картонске кутије и помоћни материјал за паковањe, Наруџбеница бр. 4. Обавештење о закљученом уговору 16. 06. 2020.
ЈНМВ 322/2020 - Одржавање рамова, огледала и стаклених површина Одлука о додели уговора 15. 06. 2020.
ЈНМВ 295/2020 - Испитивање надпритисне вентилације према прописима заштите од пожара Одлука о додели уговора 15. 06. 2020.
ЈНМВ 148/2020 - Одржавање телефонске централе и телефонских апарата Одлука о додели уговора 12. 06. 2020.
ЈНМВ 31/1/2020 - Клима уређаји Одлука о додели уговора 12. 06. 2020.
ЈНМВ 88/2020 - Ракел ножеви за машине за дубоку штампу
LVPP 88/2020 - Doctor blades for intaglio printing machines
Одлука о додели уговора
Decision on Contract Award
08. 06. 2020.
ЈНМВ 26/2020 - Софтвер за генерисање извештаја са "Mail-Exchange" сервера и са "DC/AD" сервера Одлука о додели уговора 08. 06. 2020.
ЈНМВ 433/2019 - Корице, кутије и тубуси,Наруџбеница бр. 5. Обавештење о закљученом уговору 04. 06. 2020.
ЈНМВ 433/2019 - Корице, кутије и тубуси,Наруџбеница бр. 4. Обавештење о закљученом уговору 01. 06. 2020.
ЈНМВ 124/2020 - Лепак трака HAF 8410 за чипове Одлука о додели уговора 01. 06. 2020.
ЈНМВ 264/1/2020 - Oдржавање опреме за дистрибуцију тачног времена Одлука о додели уговора 28. 05. 2020.