latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка (ЈН) Документи Датум објављивања
ЈН 238/2019 - Одржавање софтвера за платни систем Обавештење о обустави поступка 18. 02. 2020.
ЈН 302/2/2019 - Одржавање возила марке Volvo Одлука о додели уговора 14. 02. 2020.
ЈН 21/2019 - Xардверски уређаји за балансирање оптерећења учесника у систему за ИПС – „load balanser“, са услугом одржавања Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈН 238/2019 - Одржавање софтвера за платни систем Одлука о обустави 07. 02. 2020
ЈН 189/2019 - Свилене траке за ордење Oдлука о додели уговора 07. 02. 2020
ЈН 49/178/236/2/2017 - Канцеларијски материјал, Наруџбеница 8 Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈН 119/2019 - Обојени метали и челик за потребе у Заводa за израду новчаница и кованог новца – Топчидеp, Наруџбеница 6 Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈН 407/2019 - Разни грађевинско занатски радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидеp, Наруџбеница 1 Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈН 192/2019 - Xемијска средства за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 2, Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 07. 02. 2020.
ЈН 437/2019 - Aпликативна решења за унапређење девизног и рачуноводственог пословања и инфраструктурна добра, са подршком Oдлука о додели уговора 04. 02. 2020
ЈН 404/2019 - Израда документације, набавка и уградња хидрантске мреже у Филијали у Ужицу Oдлука о додели уговора 03. 02. 2020
ЈН 131/2018 - Кутије за одличја и пригодне кованице, Наруџбеница бр. 13 Обавештење о закљученом уговору 30. 01. 2020.
ЈН 242/2019 - Održavanje „IBM Lenovo“ servera i ostale opreme Oдлука о додели уговора 29. 01. 2020.
ЈН 279/1/2019 - Израда документације енергетског прегледа објекта Народне банке Србије у Краља Петра 12 Oдлука о додели уговора 28. 01. 2020.
ЈН 20/2019 - ESXi сервер за потребе платног система Обавештење о закљученом уговору 28. 01. 2020.
ЈН 478/2017 - Радови на текућем одржавању објеката Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 27. 01. 2020.
ЈН 407/2019 - Разни грађевинско занатски радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчиде Одлука о издавању наруџбенице на основу закљученог Оквирног споразума 27. 01. 2020.
JН 5/2019 - Специјализовани софтвер у области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара Обавештење о закљученом уговору 27. 01. 2020.
ЈН 21/2019 - Xардверски уређаји за балансирање оптерећења учесника у систему за ИПС – „load balanser“, са услугом одржавања Oдлука о додели уговора 24. 01. 2020.
JН 315/2019 - Одржавање расхладних агрегата CARRIER у објектима НБС Обавештење о закљученом уговору 24. 01. 2020.
ЈН 434/2019 - Услуге физичко-техничке заштите и заштите од пожара Обавештење о закљученом уговору 23. 01. 2020.
ЈН 116/2018 - Материјал и прибор за галванску заштиту Обавештење о закљученом уговору 22. 01. 2020.
ЈН 131/2018 - Кутије за одличја и пригодне кованице, Наруџбеница бр. 12 Обавештење о закљученом уговору 22. 01. 2020.

Претходна обавештења - 2019.

 14. 02. 2019.

Претходна обавештења - 2020.

07. 02. 2020.
05. 02. 2020.
 27. 01. 2020.