latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка (ЈН) Документи Датум објављивања
ЈН 95/2020 - Кутије за посебне кованице Одлука о закључењу оквирног споразума 03. 07. 2020.
ЈН 370/2019 - Услуге оштрења и репарација алата, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Одлука о додели уговора 03. 07. 2020.
JН 82/2019 - Испорука и уградња лифтова Л1 и Л3 у објекту у Улици краља Петра бр. 12, са редовним одржавањем у гарантном року Обавештење о обустави поступка 03. 07. 2020.
ЈН 256/2020 - Двогодишња набавка услуга обезбеђења, путничких карата и смештаја Обавештење о закљученом оквирном споразуму 01. 07. 2020.
ЈН 97/2020 - Кутије за ордење и пригодне кованице Обавештење о заљученом оквином споразуму 01. 07. 2020.
ЈН 223/2020 - Одржавање "Oracle Ebs" и "BI" софтверског решења уз консултантске услуге. Одлука о додели уговора 30. 06. 2020.
ЈН 347-1/2020 - Одржавање моторног возила Цитроен за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца-Топчидер Одлука о додели уговора 25. 06. 2020.
ЈН 214/2020 - Одржавање „HP“ сервера, сториџа и пратеће опреме Обавештење о заљученом уговору 24. 06. 2020.
JН 82/2019 - Испорука и уградња лифтова Л1 и Л3 у објекту у Улици краља Петра бр. 12, са редовним одржавањем у гарантном року Одлука о обустави поступка 23. 06. 2020.
JН 58/2019 - Подне облоге Одлука о додели уговора 22. 06. 2020.
ЈН 107/2020 - OVD фолија за акцизне маркице Обавештење о заљученом уговору 22. 06. 2020.
JН 173/2020 - УВ боја и средствa за чишћење за Domino K600i. Одлука о додели уговора 18. 06. 2020.
JН 376/2020 - Машина за бројање табака Одлука о додели уговора 18. 06. 2020.
ЈН 106/2020 - Репроматеријал за пасоше Обавештење о заљученом уговору, Партија 2
Обавештење о заљученом уговору, Партија 3
16. 06. 2020.
JН 374/2020 - Изградња прикључног гасовода и мерно регулационог сета Одлука о додели уговора 15. 06. 2020.
ЈН 205/2020 - Обнова уговора за Bloomberg Data Licence
PP 205/2020 - Contract renewal for Bloomberg Data Licence
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
15. 06. 2020.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице Одлука о закључењу Оквирног споразума 12. 06. 2020.
ЈН 106/2020 - Репроматеријал за пасоше - Партија 4 Обавештење о заљученом уговору 12. 06. 2020.
ЈН 106/2020 - Репроматеријал за пасоше - Партија 1 Обавештење о заљученом уговору 10. 06. 2020.
ЈН 206/2020 - Обнова уговора за коришћење Блумберг терминала Обавештење о заљученом уговору 10. 06. 2020.
ЈН 1/2020 - Аутоматски систем за обраду новчаница
PP 1/2020 - Automatic system for banknote processing
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
09. 06. 2020.
ЈН 260/2020 - Одржавање централног вакуум система у објекту Народне банке Србије Одлука о додели уговора 09. 06. 2020.
ЈН 256/2020 - Двогодишња набавка услуга обезбеђења, путничких карата и смештаја Одлука о закључењу оквирног поразума 08. 06. 2020.
ЈН 155/2019 - Kупопродајa  алуминијумских бланкета за регистарске таблице 2 Обавештење о заљученом уговору 05. 06. 2020.
ЈН 192/2019 - Xемијска средства за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 2, Наруџбеница 7 Обавештење о заљученом уговору 04. 06. 2020.
ЈН 214/2020 - Одржавање „HP“ сервера, сториџа и пратеће опреме Одлука о додели уговора 01. 06. 2020.
ЈН 206/2020 - Обнова уговора за коришћење Блумберг терминала
PP 206/2020 - Renewal of Subscription to Bloomberg Professional Service Terminal
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
29. 05. 2020.
ЈН 312/2020 - услуга - дезинфекционо хигијенско одржавање објеката  Одлука о обустави
Обавештење о обустави
26. 05. 2020.

Претходна обавештења - 2019.

 14. 02. 2019.

Претходна обавештења - 2020.

21. 02. 2020.
07. 02. 2020.
05. 02. 2020.
 27. 01. 2020.