latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке (ЈН)

 

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈН 429/2019 - Лабораторијски уређаји за потребе Заводa за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Позив
Конкурсна документација
12. 11. 2019. до 12.00 h

ЈН 427/2019 - Hадоградња постојећег сигурносног система за ласерско гравирање
PP 427/2019 - Upgrade of the existing security system for laser engraving

Позив
Invitation to Bid
Конкурсна документација
Tender Documents
12. 11. 2019. до 10.30 h
ЈН 156/2019 - Анода за галванизацију Позив
Конкурсна документација
25. 10. 2019. до 12.00 h
ЈН 279/2019 - Енергетски преглед објеката НБС Позив
Конкурсна документација
07. 11. 2019. до 12.00 h
ЈН 409/2019 - Адаптација дела расвете у Заводу за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Позив
Конкурсна документација
Tехничка спецификација (xlsx)
07. 11. 2019. до 10.00 h
ЈН 344/2019  - Cервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме UTSCH
PP 344/2019 - Servicing and spare parts for UTSCH equipment maintenance
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Notice on initiating negotiation procedure without public invitation to bid
Tender Documents
18. 10. 2019. до 09.30 h
ЈН 318/2019 - Осигурање моторних возила Позив
Конкурсна документација
Обавештење комисије
Изјава о чувању поверљивих података
07. 11. 2019. до 12.00 h
ЈН 425/2019 - Pезервни делови и сервисне услуге за одржавање опреме Kodak Workflow Позив
Конкурсна документација
30. 10. 2019. до 10.30 h
ЈН 319/2019 - Одржавање теретних возила и аутобуса Позив
Конкурсна документација
28. 10. 2019. до 10.00 h
ЈН 415/1/2019 - Папири разни Позив
Конкурсна документација
24. 10. 2019. до 09.30 h
ЈН 170/2019 - Хемијски материјали за припрему раствора за штампу Позив
Конкурсна документација
23. 10. 2019. до 12.00 h
ЈН 3/2019 - Стоне машине за бројање и сортирање новчаница Позив
Конкурсна документација
18. 10. 2019 до 10.00 h
ЈН 22/2019 - Занављање сервера за потребе "IBM Qradar“ (укључујући услугу миграције) Позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 1
21. 10. 2019 до 12.00 h
ЈН 375/2019 – Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машине Kugler-Womako
PP 375/2019 - Servicing and spare parts for maintenance of Kugler-Womako machine
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Notice on initiating negotiation procedure without public invitation to bid
Tender Documents
Обавештење о продужењу рока 1
Notice on the Extension of Bid Submition Term 1
Обавештење о продужењу рока 2
Notice on the Extension of Bid Submition Term 2
15. 11. 2019. до 10.00 h
ЈН 356/2019 – Резервни делови и сервисне услуге за опрему KBA
PP 356/2019 – Spare parts and servicing for KBA equipment
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Notification of Initiation of a Negotiated Procedure without Invitation to Bid
Конкурсна документација
Tender Documents
Питања и одговори 1
Questions and Answers 1
Обавештење о продужењу рока 1
Notice on the Extension of Bid Submition Term 1
Питања и одговори 2
Questions and Answers 2
Обавештење о продужењу рока 2
Notice on the Extension of Bid Submition Term 2
28. 10. 2019. до 11.00 h