latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке (ЈН)

 

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈН 212/2020 - Одржавање софтвера за платни систем
PP 212/2020 - Payment system software maintenance
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Notice on Initiating Nagotiation Procedure
Tender Documents
18. 02. 2020. до 10.00 h
ЈН 82/2019 - Испорука и уградња лифтова Л1 и Л3 у објекту у Улици краља Петра бр. 12, са редовним одржавањем у гарантном року Позив
Конкурсна документација
12. 03. 2020. до 11.00 h
ЈН 334/2019 - Услуга одржавања машине HP INDIGO 5600. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
25. 02. 2020. до 09.30 h
ЈН 78/2019 - Канцеларијски материјал Позив
Конкурсна документација
06. 03. 2020. до 11.00 h
ЈН 401/2/2019 - Cанације и адаптације у објектима Филијала у Ужицу и Крагујевцу Позив
Конкурсна документација
06. 03. 2020. до 10.30 h
ЈН 370/2019 - Услуге оштрења и репарација алата, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Позив
Конкурсна документација
05. 03. 2020. до 09.30 h
ЈН 17/2019 - Опрема за проширење IP телефоније Позив
Конкурсна документација
Обавештење о исправци техничке грешке у Конкурсној документацији
03. 03. 2020. до 10.00 h
ЈН 241/2019 - Одржавање HP сервера, сториџа и додатне опреме Позив
Конкурсна документација
Прилог
02. 03. 2020. до 09.30 h
ЈН 268/2019 - Санације и адаптације Позив
Конкурсна документација
28. 02. 2020. до 12.00 h
ЈН 58/2019 - Подне облоге Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
26. 02. 2020. до 12.00 h
ЈН 406/1/2019 - Извођење радова на отклаањању примедби БЗНР Позив
Конкурсна документација
Техничка спецификација у xls формату
Питања и одговори
Измењен образац понуде
Измењена техничка спецификација
Измењена техничка спецификација у xls формату
Измењени списак услова за учешће и упутство како се доказује испуњеност тих услова
24. 02. 2020. до 10.00 h
ЈН 375/1/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машине Kugler-Womako
PP 375/1/2019 - Servicing and spare parts for maintenance of Kugler-Womako machine
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока 1
Notice on Initiating Nagotiation Procedure
Tender Documents
Questions and Answers 1
Notice on the Extension of the Bid Submission Term 1
21. 02. 2020. до 10.00 h