latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке (ЈН)

 

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈН 371/2019 - Резервни делови и сервисне услуге за потребе одржавање машине за топлу пластификацију Комфи – Делта 52 Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
06. 03. 2020. до 12.00 h
ЈН 263/2020 - Одржавање трансформаторских станица Позив
Конкурсна документација
23. 03. 2020. до 10.00 h
ЈН 262/438/2019 – Одржавање дизел електричних агрегата у објектима НБС Позив
Конкурсна документација
23. 03. 2020. до 09.30 h
ЈН 82/2019 - Испорука и уградња лифтова Л1 и Л3 у објекту у Улици краља Петра бр. 12, са редовним одржавањем у гарантном року Позив
Конкурсна документација
12. 03. 2020. до 11.00 h
ЈН 334/2019 - Услуга одржавања машине HP INDIGO 5600. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
25. 02. 2020. до 09.30 h
ЈН 78/2019 - Канцеларијски материјал Позив
Конкурсна документација
Обавештење комисије
Измењени списак услова за учешће
06. 03. 2020. до 11.00 h
ЈН 401/2/2019 - Cанације и адаптације у објектима Филијала у Ужицу и Крагујевцу Позив
Конкурсна документација
06. 03. 2020. до 10.30 h
ЈН 370/2019 - Услуге оштрења и репарација алата, за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер Позив
Конкурсна документација
05. 03. 2020. до 09.30 h
ЈН 17/2019 - Опрема за проширење IP телефоније Позив
Конкурсна документација
Обавештење о исправци техничке грешке у Конкурсној документацији
03. 03. 2020. до 10.00 h
ЈН 241/2019 - Одржавање HP сервера, сториџа и додатне опреме Позив
Конкурсна документација
Прилог
Обавештење комисије
Измењен образац понуде
Измењен Прилог
Измењен модел уговора
Обавештење о продужењу рока
04. 03. 2020. до 09.30 h
ЈН 268/2019 - Санације и адаптације Позив
Конкурсна документација
28. 02. 2020. до 12.00 h
ЈН 58/2019 - Подне облоге Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење комисије
Обавештење о продужењу рока
05. 03. 2020. до 12.00 h