latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Информер – у вези с дознакама

23. 10. 2019.

Питања: Колико је дознака грађана стигло до краја августа или септембра ове године, зависно од тога до када имате податке? Колико је из које земље од ове укупне цифре стигло ове године највише дознака?

Одговор: Према методологији платног биланса Међународног монетарног фонда, коју примењује и статистика Народне банке Србије, лични трансфери (дознаке) обухватају: дознаке радника, пензије и друга социјална примања, као и помоћи и поклоне из иностранства упућене физичким лицима резидентима Србије.

Као и у претходним годинама, учешће прилива по основу дознака за осам месеци 2019. у бруто домаћем производу Србије релативно је стабилно и креће се на нивоу од око 8%.

Према платнобилансним подацима Народне банке Србије у периоду јануар–август 2019, прилив по основу личних трансфера (дознака) износио је 2.295 милиона евра, што је слично износу оствареном у истом периоду претходне године.

Посматрано по земљама (табела по годинама и расположивим подацима за период јануар–јун 2019), највише дознака у првој половини 2019. години дошло је из земаља у којима живи и ради велики део наше дијаспоре, пре свега из Немачке, Швајцарске, Аустрије, САД и Француске.

Податке о дознакама (личним трансферима) можете наћи и на сајту Народне банке Србије, у оквиру табела статистике платног биланса (ред 1.C.2.1.а):

Кабинет гувернера