Народна банка Србије
 

08.09.2019. Политика – у вези с употребом готовине и платних картица

Питања: Колико се код нас употребљава готовина, а колико картице? Колико се повећала употреба картица последњих година? Какви су ти односи или параметри у другим земљама, на пример најразвијенијим земљама? Да ли је код њих готовина отишла у историју?

Одговор: Народна банка Србије од пружалаца платних услуга (пре свега, од банака) прикупља податке у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца, као што су број корисника платних услуга по врстама платних услуга, број издатих картица, број уређаја и виртуелних продајних места на којима се прихватају платни инструменти, платне трансакције обављене картицама и електронским новцем, платне трансакције на прихватној мрежи по врсти уређаја који прихватају картице, платне трансакције обављене платним налозима или без платног налога, платне трансакције уплате и исплате готовог новца, платне трансакције обављене чеком, платне трансакције куповине робе и услуга преко интернета и вредност електронског новца.
Другим речима, Народна банка Србије, по природи посла који обавља, не може да располаже подацима о коришћењу готовине у трговинским радњама, односно у промету робе и услуга, с обзиром на то да те трансакције не спадају у пружање платних услуга од стране банака и других пружалаца платних услуга (за разлику од картичних плаћања и плаћања чеком у трговинама).

Према добијеним подацима, у 2018. години обављена је 205.613.981 трансакција платним картицама на продајним местима (на POS терминалима), у вредности од преко 365 милијарди динара. Поређења ради, број трансакција платним картицама на продајним местима у 2012. години износио је 81.482.958, док је њихова вредност била 167 милијарди динара. Када говоримо о трансакцијама куповине робе и услуга преко интернета у динарима, у 2018. години реализовано је 2.813.939 трансакција куповине робе и услуга преко интернета у динарима, у вредности од преко 9,2 милијарде динара. Поређења ради, у 2012. години реализовано је 158.114 трансакција куповине робе и услуга преко интернета у динарима, у вредности од 878 милиона динара.