latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10. 2. 2020. Танјуг – У вези с блокираним рачунима привредних субјеката и предузетника у 2019. години

Питања: Колико је било блокираних рачуна привредних субјеката и предузетника у 2019. години? На које износе? Колико је било субјеката с вишеструком блокадом, колико је субјеката било блокирано током читаве године, какви су износи блокада?

Одговор: Са стањем на дан 31. децембра 2019. године, у блокади су била 45.663 дужника (27.705 правних лица и 17.958 предузетника), са укупним износом блокаде од 241.662.794.338,68 динара, без обрачунате камате.

Од укупног броја блокираних дужника, 14.389 дужника је у блокади мање од 360 дана, док су 31.274 дужника у непрекидној блокади дуже од 360 дана.

У наставку је табеларни преглед података о броју блокираних дужника на дан 31. децембра 2019.

У наставку је табеларни преглед података о блокираним дужницима према броју дана неликвидности.

Табела према броју дана неликвидности за правна лица:

Табела према броју дана неликвидности за предузетнике: