Народна банка Србије
 

COVID-19 – одговор Народне банке Србије

У овом делу интернет презентације дајемо преглед мера и активности Народне банке Србије с циљем подршке грађанима и економији у условима пандемије корона вируса.