Народна банка Србије
 

Додатне мере

 

24.03.2020.  Допуна Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством којом се прописује да се у условима ванредног стања, обрасци за извештавање, који се иначе достављају Народној банци Србије у папирном и електронском облику, сада могу достављати само у електронском облику, док се документација, која се иначе доставља у папиру, сада може достављати и у електронском облику(у pdf формату), као и да ће Народна банка Србије у условима ванредног стања вршити оверу, односно прихватање образаца у електронском облику.

 

24.03.2020.  Измењене Одлука о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра сефова и Одлука о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра корисника новчане дознаке, тако што су брисане одредбе у наведеним одлукама према којима су банке биле дужне да до 15. априла 2020. године испуне све неопходне техничке услове за достављање података Народној банци Србије у складу са овим одлукама и о томе обавесте Народну банку Србије.