Народна банка Србије
 

Инструкције Народне банке Србије

 

21.07.2020. Инструкција о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке

20.05.2020. Инструкција о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије с посебних наменских рачуна | Прилог 1

08.05.2020. Инструкција о важењу Инструкција које је Народна банка Србије донела за време ванредног стања у вези са исплатама пензија и других новчаних средстава за лица са навршених 65 и више година живота

06.04.2020. Инструкција о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима

31.03.2020. Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената

27.03.2020. Народна банка Србије дала инструкцију банкама и Пошти да исплаћују пензије и током викенда

24.03.2020. Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота