Народна банка Србије
 

Мораторијум (застој у отплати обавеза)

 

27.07.2020. Додатни застој у отплати обавза дужника - нови мораторијум

27.03.2020.  Застој у отплати кредитних обавеза – обjашњење

19.03.2020.  Примена прописа о мораторијуму у пракси

17.03.2020Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)