Народна банка Србије
 

Мере монетарне политике

Народна банка Србије је институција која је одмах реаговала на ширење вируса корона у нашој земљи доношењем конкретних мера с циљем подршке домаћој економији.

На ванредном састанку Извршног одбора Народне банке Србије , 11. марта 2020. године, истовремено с првим мерама Владе Републике Србије, донета је одлука о смањењу свих основних каматних стопа Народне банке Србије. Референтна каматна стопа (РКС) смањена је на 1,75%, стопа на депозитне олакшице на 0,75%, а стопа на кредитне олакшице на 2,75%. На овај начин, још пре увођења ванредног стања у Републици Србији, Народна банка Србије је обезбедила знатно повољније услове финансирања домаће привреде и грађана, чиме се даје подстицај економској активности у нашој земљи.

Основне каматне стопе додатно су смањене, а услови финансирања постали су још повољнији. На редовном састанку Извршног одбора Народне банке Србије 9. априла све, три основне каматне стопе снижене су за додатних 0,25 процентних поена, тако да сада износе – РКС 1,50%, стопа на депозитне олакшице 0,50% и стопа на кредитне олакшице 2,50%.

Поред овога, благовременим и адекватним мерама Народне банке Србије, омогућено је да домаћи финансијски сектор добије додатну динарску и девизну ликвидност како би несметано могао да настави кредитирање домаће привреде и грађана. Тиме је Народна банка Србије дала додатни подстицај и подршку домаћем финансијском систему и економским токовима. Од прве ванредне девизне своп аукције (23. март 2020. године) Народна банка Србије је путем инструмената монетарне политике (додатна и редовне девизне своп аукције и репо аукције куповине хартија од вредности) банкама обезбедила додатних:

  • 41,1 милијарду динара динарске ликвидности и
  • 96,0 милиона евра девизне ликвидности.

Домаћи банкарски систем је изузетно ликвидан. Поменутим мерама Народне банке Србије обезбеђена је додатна ликвидност банкарском систему, иако је и пре тога пословао у условима вишкова динарске ликвидности, који су сада повећани на рекордно високе нивое. Депоновани вишкови (средства које банке на преконоћној основи депонују код Народне банке Србије) достигла су на дан 10. јуна 2020. године 291,9 милијарди динара, што је њихов највиши ниво до сада. Заједно са средствима банака у репо портфељу Народне банке Србије (40 милијарди динара), укупни вишкови динарске ликвидности на дан 10. јуна 2020. године износили су 331,9 милијарди динара.


20.07.2020. Још повољнији услови за кредите у оквиру гарантне шеме – додатна мера Народне банке Србије за бржи опоравак привреде од кризе и додатни импулс привредном расту

17.07.2020. ЕЦБ и НБС успоставиле репо линију за обезбеђивање ликвидности у еврима

13.04.2020. Још повољније обезбеђење ликвидности банкарском сектору – Народна банка Србије смањује динарску каматну стопу у девизним своп аукцијама

09.04.2020. Референтна каматна стопа смањена на 1,5%

31.03.2020.  Своп аукције девиза и аукција репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатну динарску и девизну ликвидност

24.03.2020.  Аукције репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатне 25,2 милијардe динара ликвидности

24.03.2020. Додатна девизна своп аукција – Народна банка Србије банкама обезбедила 14,9 милијарди динара ликвидности

20.03.2020.  Народна банка Србије пружа додатну подршку динарској ликвидности финансијског система – репо куповина динарских државних хартија од вредности

19.03.2020.  Додатна девизна своп аукција – подршка динарској ликвидности финансијског система

11.03.2020.  Народна банка Србије смањила референтну каматну стопу за 0,50 п.п., на 1,75%