latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Архив и библиотека | Библиотека

Публикације о новцу

У издању Народне банке 

Новац Србије 1868-1918
аутор: Јован Хаџи-Пешић
Београд, 1995. године

Новац Краљевине Југославије 1918-1941
аутор: Јован Хаџи Пешић
Београд, 1995. године

Новац Југославије 1944-1992
аутор: Јован Хаџи-Пешић
Београд, 1995. године

Новац Савезне Републике Југославије 1992-1996
аутор: Јован Хаџи-Пешић
Београд, 1999. године

Папирни новац Југославије 1929-1994
аутор: Жељко Стојановић
Београд, 1994. године

Новчанице Југославије 1918-1997
аутори: Војислав Томић и Станко Цвијан
Београд, 1997. године

Новац на тлу Србије од најраније појаве до данас
аутори: Снежана Радисављевић, Светлана Миљанић, Александра Живковић
издавач: Народна банка Србије, Београд, 2004. године

Значајне публикације о новцу новијег датума

Каталог металног новца 1700-1994
аутор: Ранко Мандић
издавач: Balcman numismatic heritage, Београд, 1995. године

Папирни новац Србије и Југославије
аутор: Жељко Стојановић
издавач: Жељко Стојановић, Београд, 1996. године

Народна банка 1884-1941
аутор: др Верољуб Дугалић
издавач:Југословенски преглед, Београд,1999. године

Новац у Југославији за време Другог светског рата
аутор: Миодраг Угричић
издавач: Југословенски преглед, Београд, 2000. године

Каталог акција
аутори: Ненад Омеровић, Небојша Митровић, Драган Павловић, Зоран Илић
издавач: Српско нумизматичко друштво, Београд, 2001. године

Новчарство средњовековне Србије
аутор: Вујадин Иванишевић
Издавач: Стубови културе, Београд, 2001. године

Новац у Београду кроз векове
аутори: Адам Црнобрња и Никола Црнобрња
издавач:Југословенски преглед, Београд, 2004. године

Новчанице Народне банке 1884-2004
аутор: Жељко Стојановић
издавач: Југословенски преглед, Београд, 2004. године

Народна банка 1884-2004
аутори: Верољуб Дугалић, Андреј Митровић, Драган Гњатовић, Гордана Хофман, Иле Ковачевић
издавач: Југословенски преглед; Београд, 2004. године