Народна банка Србије
 
О Народној банци Србије | Архив и библиотека | Архив

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

у циљу комплетирања архивског фонда и припреме изложбе о историјату осигуравајућих друштава у 19. и првој половини 20. века
П О З И В А
- потомке управе и запослених у осигуравајућим друштвима Краљевине Србије и Краљевине Југославије (Београдске задруге, Србије, Шумадије, Југославије, Ђенералија, Анкера, Росија фонсијера, Феникса, Униона и других),
- институције и организације,
- колекционаре и
- друге грађане,
који поседују збирке или појединачне примерке докумената, хартија од вредности и артефаката (историјских предмета) насталих радом осигуравајућих друштава, да у циљу популарисања делатности осигурања и оживљавања сећања на пионирске подухвате у тој области, те материјале уступе на поклон или у депозит Архиву Народне банке Србије.
Такође, позивају се и имаоци збирки и појединачних примерака документације и историјских предмета из рада других институција финансијског сектора, да исте уступе Архиву Народне банке Србије ради даљег чувања и заштите, стручне обраде и коришћења у културно-историјске сврхе.

Контакт особе:
Саша Илић, Соња Јерковић, Владимир Булајић
Архив НБС
Краља Петра 12, Београд
телефон: 3027-298, 3028-798
факс: 3027-152
електронска пошта: arhiv@nbs.rs