Претрага субјеката надзора у делатности осигурања
Назив правног лица (лат.)/
Име физичког лица:
Презиме:
Град:
Матични број/ЈМБГ:
ПИБ:
Врста посла:
Групе осигурања:
Врста регистра:
Врста осигурања:Напомена: Претрага се врши коришћењем ћириличног писма, осим назива правног лица, физичког лица - предузетника који је заступник у осигурању и страног физичког лица, за које се претрага врши латиничним писмом.