latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке мале вредности (ЈНМВ)

 

Назив тендера/Tender Name Документација/Documentation Рок за достављање понуда/Deadline for Bid Submission
ЈНМВ 378/2019 - Индустријско чишћење опреме Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
16. 10. 2019. до 11.00 h
ЈНМВ 198/2019 - Електроничарски материјал Позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори
Техничка спецификација у excel формату
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измењена техничка спецификација 2 у excel формату
Измењен образац понуде
Обавештење о продужењу рока 2
17. 10. 2019. до 12.00 h