latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери – Јавне набавке мале вредности (ЈНМВ)

 

Назив тендера/Tender name
Документација/Documentation Рок за достављање понуда/Deadline for Bid submission
ЈНМВ 110/1/2020 - Фолија за топлу пластификацију Позив
Конкурсна документација
10. 07. 2020. до 09.30 h
ЈНМВ 226/2020 - Одржавање АВК опреме у објектима Народне банке Србије Позив
Конкурсна документација
09. 07. 2020. до 12.00 h
ЈНМВ 323/2020 - Одржавање система механичке заштите у пословном објекту Немањина 17 Позив
Конкурсна документација
07. 07. 2020. до 12.00 h
ЈНМВ 112/2020 - Лепљиве траке Позив
Конкурсна документација
07. 07. 2020. до 09.30 h
ЈНМВ 174/2020 - Заштићени папир за менице
LVPP 174/2020 - Security paper for bills of exchange
Позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 1
Обавештење Комисије
Измењена техничка спецификација
Измењен модел уговора
Invitation to Bid
Tender Documents
Notification of Extension of the Deadline for Bid Submission 1
Notification of the Committe
Amended Model Contract
Amended Technical Specification
13. 07. 2020. до 10.30 h
ЈНМВ 152/2020 – Средства обавезне личне заштите Позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока 1
Измењен списак услова потребних за учешће и упутство како се доказује испуњеност
Обавештење Kомисије 1
Обавештење Kомисије 2
10. 07. 2020. до 12.00 h