Упоредни преглед података о минималним износима динара које банке плаћају при откупу ефективе, односно максималним износима динара које банке наплаћују при продаји ефективе

Датум:

Валута:

Напомена: Подаци су доступни од 01. 02. 2006.

Евро (EUR)на дан25.01.2022.

БАНКАМИНИМАЛНИ ИЗНОСМАКСИМАЛНИ ИЗНОС

1. Минималан износ који банка плаћа приликом откупа јединице (односно сто јединица) одређене валуте се састоји од куповног курса за ефективу банке за ту валуту умањеног за максимални проценат провизије.
2. Максималан износ који банка наплаћује приликом продаје јединице (односно сто јединица) одређене валуте се састоји од продајног курса за ефективу банке за ту валуту увећаног за максималан проценат провизије.
3. У прегледу се налазе подаци само за оне банке које котирају изабрану валуту у својој курсној листи за ефективни страни новац, тј. подаци само за оне банке које тргују том валутом.

Преглед на жељени дан | Преглед за период | Упоредни преглед по банкама