Преглед података о минималном износу динара који банке плаћају при откупу ефективе, односно максималном износу динара који банке наплаћују при продаји ефективе

Ради транспарентности података који се односе на обављање мењачких послова банака, Народна банка Србије је Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта прописала обавезу банкама да сваког радног дана до 9 часова достављају Народној банци Србије податке о најмањим (минималним) износима који се плаћају при откупу ефективе, односно највећим (максималним) износима који се плаћају при продаји тог новца, и то за све валуте из своје курсне листе.

Банка:
Датум:

Напомена: Подаци су доступни од 01. 02. 2006.

Преглед на жељени дан | Преглед за период | Упоредни преглед по банкама