Preporuke

U ovom delu daju se bliža pojašnjenja obaveznih elemenata (polja) koja moraju biti popunjena prilikom generisanja NBS IPS QR kôda, a gde je to potrebno daju se preporuke za njihovo popunjavanje.

NAPOMENA: Ako neko obavezno polje ne bude popunjeno javlja se odgovarajući ispis greške koja je ustanovljena u tehničkom smislu.

 1. Polje: „BROJ RAČUNA PRIMAOCA PLAĆANJA“

 2. Treba obratiti pažnju:


  Primer 1: Ako je broj računa primaoca plaćanja npr. 840-955845-10, u polje „R“, u srednjem delu, upisuje se:

  Uputstvo01

  Primer 2: Ako je broj računa primaoca plaćanja npr. 165-55-74, u polju „R“, u srednjem delu, upisuje se:

  Uputstvo02


  Primer 3: Ako je broj računa primaoca plaćanja npr. 310-1234567891211-86, u polju „R“, u srednjem delu, upisuje se svih 13 cifara:

  Uputstvo03

 3. Polje: „NAZIV PRIMAOCA PLAĆANJA“

 4. NAPOMENA:


  Tabela specijalnih karaktera:

  ! ( / @ }
  ) : [ ~
  # * ; ]
  $ + < ^
  % , = _ "
  & - > `
  . ? { '

 5. Polje: „VALUTA I IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA“

 6. NAPOMENA: 7. Polje: „ŠIFRA PLAĆANJA“

 8. NAPOMENA:


  Šifre plaćanja propisane su Prilogom 3 odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuje oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršavanje platnih transakcija u dinarima. Primaoci plaćanja koriste šifre plaćanja u zavisnosti od osnova po kojem naplaćuju obavezu.

  Najčešće korišćene šifre plaćanja u NBS IPS QR kôdovima bez obzira da li su korisnici usluge građani/pravna lica/preduzetnici:


 9. Posebne napomene za opcioni element (polje) koji se najčešće koristi – polje: „MODEL I POZIV NA BROJ ODOBRENЈA“