Generator NBS IPS QR kôda


Pravilno izvršavanje plaćanja skeniranjem NBS IPS QR kôda na računima-fakturama i ostvarivanje svih pozitivnih efekata ovakvog načina plaćanja zavisi od pravilne primene propisane specifikacije ovog kôda, uključujući i preporuka NBS na strani primaoca plaćanja.

Generator NBS IPS QR kôda korisnicima omogućava tehničku pripremu, odnosno mapiranje podataka koji su definisani za generisanje NBS IPS QR kôda. NBS IPS QR kôd može se generisati na dva načina: