BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
30.03.2023.
BEONIA* (%)
4.50
Дневна промена (п.п.)
0.00
Обим (млн RSD)
3,700.00
Дневна промена (млн RSD)
-500.00
Минимална стопа (%)
4.50
Максимална стопа (%)
4.50
Стандардна девијација (п.п.)
0.00
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ