BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
27.06.2022.
BEONIA* (%)
1.60
Дневна промена (п.п.)
0.00
Обим (млн RSD)
1,500.00
Дневна промена (млн RSD)
-2,100.00
Минимална стопа (%)
1.60
Максимална стопа (%)
1.60
Стандардна девијација (п.п.)
0.00
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ