BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
17.09.2021.
BEONIA* (%)
0.14
Дневна промена (п.п.)
0.00
Обим (млн RSD)
2,290.00
Дневна промена (млн RSD)
-60.00
Минимална стопа (%)
0.14
Максимална стопа (%)
0.15
Стандардна девијација (п.п.)
0.01
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ