EUR/RSD zvanični za 18.07.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,7389 0,0 0,2 0,3 0,4
USD/RSD indikativni na 17.07.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
104,9179 0,0 0,0 -3,4 -1,5
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %