Основни подаци институције електронског новцаiPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Београд-Чукарица, Београдског Батаљона 4 
Матични број:21150711
ПИБ:109258954
Телефон:011 4142-262
Факс:-
Имејл:office@ipay.rs
WWW:www.ipay.rs
Датум и број решења:13/10/2016 IO NBS br. 78
Врсте платних услуга: Издавање електронског новца Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате) Услуге издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљањаЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Марко ПетровићI4-INVENTION DOO BEOGRAD70%
LIATRIS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)20%
Марко Петровић10%