latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.06.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према десезонираним подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у мају повећана је за 1,3% у односу на април, док је у односу на исти месец претходне године смањена за 0,6%.

Посматрано по областима, десезонирани раст индустријске производње у мају вођен је растом од 2,6% у прерађивачком сектору. Највећи позитиван допринос расту индустрије потекао је од производње деривата нафте и основних метала.

Промет робе у трговини на мало у мају, у односу на исти месец 2018, реално је повећан за 5,9%. У периоду јануар–мај, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало реално је већи за 8,2% и резултат је раста промета прехрамбених и непрехрамбених производа, као и моторних горива.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–мај остварен је међугодишњи раст извоза робе од 8,3%, чему је допринело и повећање извоза прерађивачке индустрије од 6,7%, које је забележено у 16 од 23 области. Међугодишњи раст робног увоза у истом периоду износио је 10,8% и вођен је пре свега већим увозним набавкама за потребе индустрије и инвестиција.

Кабинет гувернера