latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

21.06.2019.

Саопштење о организовању додатне своп аукције девиза EUR/RSD

У четвртак, 20. јуна, Народна банка Србије је, седми пут у 2019. години, организовала додатну двонедељну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 25 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 962, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 2,9 милијарди динара.

С обзиром на то да су планирани циљеви на претходним додатним своп аукцијама успешно остварени, јучерашња аукција је организована како би се и на почетку текућег обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Народна банка Србије ће и даље пажљиво пратити кретања на домаћем финансијском тржишту и по потреби реаговати како би обезбедила наставак његовог несметаног функционисања.

Кабинет гувернера