latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.06.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора из домаћег и међународног окружења у наредном периоду.

Задржавајући референтну каматну стопу, Извршни одбор је констатовао да је инфлација чврсто под контролом шесту годину заредом и да ће тако остати и у наредном периоду. У складу са очекивањима и најавама Народне банке Србије, међугодишња инфлација је наставила да се креће у границама циља (3,0 ± 1,5%) и у априлу је износила 3,1%, што је, према процени Извршног одбора, њен највиши ниво за ову годину. Извршни одбор очекује да ће инфлација од маја имати силазну тенденцију и да ће се током прве половине 2020. наћи близу доње границе циљаног распона, а потом започети постепен повратак ка централној вредности циља. На ниске инфлаторне притиске указују и даље ниска и стабилна базна инфлација, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су усидрена око циља од 3,0% и за годину и за две године унапред.

Разматрајући актуелна макроекономска кретања, Извршни одбор је оценио да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Нове протекционистичке мере и трговинске тензије повећавају неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту. Такође, светска цена нафте је волатилна, а њено кретање у наредном периоду и даље је неизвесно због бројних фактора – и на страни понуде и на страни тражње. Успоравање глобалног привредног раста и инфлације утиче на процес нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви и Европске централне банке, који ће бити спорији од очекиваног. Међутим, и даље је неизвесно у којој мери ће се процес нормализације разликовати од очекивања тржишта, што би могло утицати на то да глобални токови капитала буду нестабилни.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су у суфициту и у четири месеца ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних директних инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење екстерне неравнотеже у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. јула.

Кабинет гувернера