latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.05.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора из домаћег и међународног окружења у наредном периоду.

Инфлација се креће у складу са очекивањима Извршног одбора – ниска је и стабилна шесту годину заредом и у марту је износила 2,8% међугодишње. Привремено приближавање инфлације централној вредности циља у марту, према оцени Извршног одбора, определила је, пре свега, ниска база код цена поврћа и њихов раст изнад сезонски уобичајеног за овај период године. Базна инфлација је била непромењена у односу на претходни месец и у марту је износила 1,3% међугодишње. На ниске инфлаторне притиске указују и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су усидрена око циља од 3,0% и за годину и за две године унапред. Извршни одбор и у наредном периоду очекује стабилно кретање инфлације у границама циља (3,0 ± 1,5%).

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због још увек присутне неизвесности у међународном окружењу. Успоравање светског привредног раста и инфлације у међународном окружењу утиче на процес нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви и Европске централне банке, који ће, према садашњим најавама, бити спорији од очекиваног. Међутим, и даље је неизвесно у којој мери ће се нормализација разликовати од очекивања тржишта, што би могло утицати на нестабилност глобалних токова капитала. Након што је крајем прошле године смањена, светска цена нафте од почетка ове године расте, а њено кретање у наредном периоду и даље је неизвесно због бројних фактора – и на страни понуде, и на страни тражње. Иако су трговинске тензије између водећих светских економија попустиле, протекционизам у међународној трговини и даље је присутан, као и геополитичке тензије, што кретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље чини неизвесним.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су и почетком ове године у суфициту, а дефицит текућег рачуна платног биланса у највећој мери покривен је нето приливом страних директних инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење спољне неравнотеже у средњем року.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио мајски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен 15. маја. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 6. јуна.

Кабинет гувернера