latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

07.05.2019.

Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор

DinaCard картица је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, чија друга рата доспева на наплату 15. маја, 
  • годишњег пореза на доходак грађана, 
  • пореза на промет моторних возила, 
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и 
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор, DinaCard картицом могу се измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и онима који имају подрачуне у Управи за трезор, и онима који имају рачуне у пословним банкама. То значи да се на овај начин могу платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Телеком а. д. и сл., уз ниске провизије.

Сектор за платни систем