latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.03.2019.

Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима фебруарске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године дана унапред наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања за годину дана унапред остала су непромењена у односу на јануар и износе 2,7% код финансијског сектора и 2,1% код привреде.

До промене није дошло ни када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред. Од почетка 2019. године она се и код представника финансијског сектора и код привредника налазе тачно на централној вредности циља Народне банке Србије (3,0%).

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера