latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.02.2019.

Кретање економске активности

Индустријска производња је у јануару 2019. забележила месечни десезонирани раст од 4,8%, који је резултат месечног раста прерађивачке индустрије од 6,3%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст производње забележен је у 18 од 24 области, при чему је највећи допринос потекао од производње прехрамбених производа, металних производа, машина и опреме, основних метала, нафтних деривата и моторних возила.

Међугодишње посматрано, индустријска производња је у јануару била нижа за 5,5%, услед деловања спољних фактора и високе базе из јануара претходне године.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет у трговини на мало је у јануару 2019, у односу на исти месец претходне године, забележио реални раст од 5,3%.

Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапослености је у четвртом тромесечју 2018. износила 12,9% и била је за 1,8 процентних поена нижа него у четвртом тромесечју 2017, док је стопа запослености износила 47,4%, што је за 1,1 процентни поен више него у истом периоду претходне године.

Кабинет гувернера