latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

26.02.2019.

Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима јануарске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године унапред и даље се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Представници финансијског сектора очекују да ће инфлација за годину дана унапред износити 2,7%, док су очекивања представника привреде за исти период нешто нижа и износе 2,1%.

Инфлациона очекивања за две године унапред (јануар 2021. године) и финансијског сектора и привреде налазе се тачно на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера