latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

07.02.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација је пет година заредом ниска и стабилна – у децембру је износила 2,0% међугодишње, што је њена просечна вредност и на нивоу 2018. године. Притом, базна инфлација, која се у 2018. кретала на нивоу од око 1,0%, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су нешто испод централне вредности циља од 3,0%, потврђују да су инфлаторни притисци и даље ниски. Извршни одбор и у наредном периоду очекује стабилно кретање инфлације у границама циља (3,0 ± 1,5%).

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања у међународном окружењу. Изгледи за глобални привредни раст су неповољнији, а водеће централне банке, Систем федералних резерви САД и Европска централна банка, недавно су наговестиле могућност да нормализација њихових монетарних политика буде спорија од очекиване. Међутим, неизвесно је у којој мери ће нормализација бити спорија и различита од очекивања тржишта, што би могло утицати на нестабилност глобалних токова капитала. Такође, могућа ескалација тензија у међународној трговини могла би додатно повећати нестабилност на међународном финансијском тржишту, а тиме и неизвесност у вези с кретањем капитала. Поред тога, иако је цена нафте на светском тржишту крајем претходне године смањена, фактори и на страни понуде и на страни тражње чине неизвесним њено кретање и у наредном периоду.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана, захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период. Јавне финансије су другу годину заредом завршиле у суфициту, а учешће дефицита текућег рачуна платног биланса у бруто домаћем производу у 2018. задржано је на нивоу из 2017, упркос повећаном увозу за потребе инвестирања, вишим ценама нафте и мањој екстерној тражњи. Извршни одбор процењује да ће домаћа тражња бити главни фактор раста бруто домаћег производа у овој години. Притом, инвестиције расту услед унапређења пословног амбијента, реализације инфраструктурних пројеката и повољних услова финансирања, чему је допринело и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије, а потрошња домаћинстава расте услед повољних трендова на тржишту рада.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен 13. фебруара. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. марта.

Кабинет гувернера