latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.02.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у четвртом тромесечју 2018. године износио је 3,5%.

На нивоу године индустријска производња је порасла за 1,3%, вођена растом у сектору прерађивачке индустрије од 1,9% и растом активности у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром од 1,2%. У децембру 2018. године забележен је међугодишњи пад индустрије од 6,3%, што је последица деловања спољних фактора.

Закључно са 2018. годином, у претходном четворогодишњем периоду производња прерађивачке индустрије порасла је за више од 20%, а њен извоз порастао је готово 50%. Притом, извоз је растао у свим областима прерађивачке индустрије.

Реални промет у трговини на мало у 2018. години порастао је за 4,2%. У претходне четири године, раст реалног промета износио је скоро 18%, при чему је кључни фактор таквог кретања раст запослености и зарада у приватном сектору.

Према подацима Републичког завода за статистику, извоз робе изражен у еврима на нивоу године повећан је за 8,1%, док је раст увоза износио 13,0%. Раст увоза је током 2018, као и у 2017. години, био опредељен пре свега растом увоза опреме за потребе инвестиција, растом увоза енергената услед раста цене нафте и увозом осталих сировина за потребе индустрије.

Кабинет гувернера