latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.01.2019.

Саопштење о организовању додатне своп аукције девиза EUR/RSD

Народна банка Србије је донела одлуку о организовању девизне своп аукције, чиме је употребила један од регуларних инструмената који јој стоје на располагању за регулисање динарске и девизне ликвидности банкарског сектора. На овај начин, Народна банка Србије је пружила могућност банкама да, у тренутном амбијенту смањених вишкова динарске ликвидности, прибаве ликвидност у динарима на рок од 14 дана.

Организовањем своп аукције девиза EUR/RSD, Народна банка Србије је банкама обезбедила динарску ликвидност на рок од две недеље у износу од 22,5 милијарди динара и тако послала јасан сигнал учесницима на међубанкарском новчаном тржишту да неће дозволити неоправдан раст краткорочних каматних стопа на том тржишту или било какву сегментацију тржишта краткорочних позајмица.

Да би омогућила несметано функционисање новчаног тржишта, Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити пажљиво да прати кретања на домаћем финансијском тржишту и по потреби реагује како би обезбедила његово несметано функционисање.

Народна банка Србије је данас организовала додатну двонедељну своп аукцију, на којој је у првом краку од банака купила девизе – евре за динаре. На аукцији, Народна банка Србије је своп купила 190 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 1.152.

Кабинет гувернера