latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

15.01.2019.

Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању у ванредном фебруарском испитном року 2019. године

Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању у ванредном фебруарском испитном року 2019. године биће одржано од 25. фебруара до 1. марта 2019. године у просторијама Народне банке Србије, у Немањиној 17, у Београду.

Рок за пријављивање кандидата је 6. фебруар 2019. године. Пријаве с комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељењу за правна питања – Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Немањина 17, Београд.

Информације о поновном полагању стручног испита: Лица која нису положила стручни испит у претходном испитном року за овлашћеног заступника могу се пријавити за полагање у ванредном фебруарском испитном року.

За организацију поновног испита, као и за списак кандидата, важе исти термини као и за стручни испит.

Списак кандидата са сатницом полагања биће објављен на интернет страници Народне банке Србије 20. фебруара 2019. године.

Литература: Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељењу за правна питања – Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, на телефоне: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања