latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

27.12.2018.

Информације о ефективној каматној стопи за изабране производе

Ради информисања грађана о годишњој ефективној каматној стопи (у даљем тексту: ЕКС), Народна банка Србије наставља да објављује податке о ЕКС за изабране производе које банке нуде физичким лицима, на задатом репрезентативном примеру. Ажурирани подаци односе се на податке о ЕКС са стањем на дан 1. децембра 2018. године.

Циљ објављивања ових података је, пре свега, да се грађани упознају са значајем праћења ЕКС, као каматне стопе која укључује све трошкове (нпр. у вези с давањем, коришћењем и враћањем кредита) које корисник финансијских услуга плаћа (камате, накнаде, порези и сл.), и да поређењем ЕКС имају могућност да се код различитих банака информишу о условима.

Извор података су банке – подаци су прикупљени на основу анкете у којој су учествовале банке, те напомињемо да су наведени прегледи искључиво информативног карактера. За прецизне податке o ЕКС, као и остале услове у вези с коришћењем изабраних производа – неопходно је контактирати с конкретном банком.

Имајући у виду да банке у складу с прописима утврђују начин и услове под којима пружају одређене финансијске услуге, сваки корисник може да се информише о тим условима код различитих банака и на крају, на основу добијених информација и сагледавања својих потреба, одлучи да ли ће и с којом банком закључити уговор.

Детаљније информације о ефективној каматној стопи могу се пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Заштита корисникаЕфективне каматне стопе банака за изабране производе, на задатом репрезентативном примеру, као и на сајту Народне банке Србије намењеном корисницима финансијских услуга – Твој новац, у делу Одабране темеЕфективне каматне стопе банака за изабране производе.

Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга