latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

24.12.2018.

Десет година примене стратегије циљања инфлације у Народној банци Србије

Крајем 2018. године навршава се десет година од усвајања Меморандума Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и примене ове стратегије као званичног режима монетарне политике Народне банке Србије. Данас, деценију након почетка примене ове стратегије, с поносом истичемо да је Нaродна банка Србије успела да инфлацију сведе на ниске и стабилне нивое, упоредиве са онима у најразвијенијим земљама, и да то одржи последњих пет година. У читавом десетогодишњем периоду јасно се могу издвојити два потпериода, две фазе у примени ове стратегије, и потпуно јасно одвојити успешност у постизању основног циља Народне банке Србије – стабилности цена, и то на одрживим основама.

Почетне године инфлационог таргетирања (2009–2012) обележила је висока и волатилна инфлација, која је у априлу 2011. достигла 14,7%, да би од 2013. године дошло до њеног снажног пада на ниво од око 2%, на којем је у просеку задржана и у наредних пет година. Данас се инфлација налази на нивоу који је упоредив с развијеним европским земљама – међугодишња инфлација је у новембру износила 1,9%.

Наше искуство циљања инфлације показало је да се инфлаторни притисци не могу одрживо сузбити без усидравања инфлационих очекивања и пуне координације монетарне и фискалне политике, о чему сведочи релативно висока и волатилна инфлација до краја 2012. године. Почетком првог мандата гувернера Јоргованке Табаковић, предузете су адекватне и правовремене мере монетарне политике и обезбеђена је релативна стабилност девизног курса. Предузете мере дале су своје пуне ефекте током 2013. године, када су инфлаторни притисци сузбијени на трајној основи. Поред тога, инфлациона очекивања су оборена, чему је допринела и интензивна комуникација Народне банке Србије с јавношћу да ће предузети све неопходне мере и активности како би се постигла и одржала ценовна стабилност. Инфлација је од тада ниска и стабилна, пре свега захваљујући јачању кредибилитета монетарне политике и њеној пуној координацији с фискалном политиком.

Показало се да је у обезбеђивању одрживе ценовне стабилности и усидравању инфлационих очекивања важну улогу имала примена стратегије циљања инфлације, која је, захваљујући томе што је довољно флексибилна, омогућила да монетарну политику прилагодимо специфичностима домаће привреде и повећамо њену ефикасност. Такав целовит приступ омогућио је већу извесност пословања и инвестирања, што је, уз повећање поверења тржишних учесника, привреде и грађана, допринело томе да раст наше економије буде заснован на одрживим основама.

Анализе предности и недостатака различитих монетарних стратегија показале су да је режим циљања инфлације најадекватнији у нашим условима јер доприноси постизању жељених резултата:

  • стварању окружења које карактерише ниска и стабилна инфлација;
  • јачању поверења у домаћу валуту и тиме подстицању њене веће употребе;
  • повећању отпорности економије на потресе из међународног окружења, као и на промене пословног амбијента, које се очекују током процеса приступања Србије Европској унији.

Пет година заредом инфлација је ниска, инфлациона очекивања су усидрена, девизни курс је релативно стабилан, а финансијска стабилност ојачана. То су препознатљиви резултати Народне банке Србије којима смо градили кредибилитет, допринели одрживом привредном расту и бољем животном стандарду наших грађана. Сличне оцене о раду и резултатима Народне банке Србије имају и Међународни монетарни фонд и друге релевантне међународне институције. Тако је рејтинг агенција Standard & Poor’s у свом најновијем саопштењу, у којем је, образлажући разлоге повећања изгледа за раст кредитног рејтинга Србије са стабилних на позитивне, истакла да је Народна банка Србија својим ефикасним мерама и активностима, у складу с принципима инфлационог таргетирања, доказала оперативну независност, изградила кредибилитет и усидрила инфлациона очекивања, што за резултат има очување ниске и стабилне инфлације.

И у годинама које долазе, Народна банка Србије ће остати посвећена очувању ценовне и финансијске стабилности, а све ради даљег развоја наше привреде и раста животног стандарда грађана. Притом, пажљиво ћемо анализирати ефикасност предузетих мера монетарне политике и најбољу светску праксу у тој области, али и бити свесни специфичности домаће привреде како бисмо обезбедили најбољи оквир за успешно функционисање монетарне политике и у наредном периоду.

Кабинет гувернера