latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

21.12.2018.

Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку првог разматрања економског програма у оквиру Инструмента за координацију политике

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда донео је 21. децембра одлуку о успешном завршетку првог разматрања резултата економског програма Републике Србије, који је подржан Инструментом за координацију политике (The Policy Coordination Instrument – PCI). Одлука је донета без одржавања формалног састанка Одбора, што је могућност која се користи када се оцени да формална дискусија није неопходна.

Одбор је позитивно оценио спровођење договореног економског програма и потврдио да Република Србија наставља да постиже добре макроекономске резултате.

Наставља се снажна привредна активност, која је подржана опоравком приватне потрошње, високим приливима страних директних инвестиција и извозом. Међународни монетарни фонд очекује раст наше привреде од 4,2% у 2018. години и 3,5% у 2019. години.

Констатовано је да инфлација наставља да се креће у границама циља Народне банке Србије, док кредитна активност расте, као и зараде у приватном сектору. Динар је остао релативно стабилан у односу на евро, а Међународни монетарни фонд поздравио је напоре на плану веће употребе динара у делу депозитне и кредитне активности банака, који постепено дају резултате. (Ради даљег напретка на пољу динаризације, Народна банка Србије и Влада Републике Србије потписале су средином децембра и нови Меморандум о стратегији динаризације финансијског система Србије).

Фискални резултати су добри, а модернизација Пореске управе се убрзава, уз оштар пад учешћа јавног дуга у БДП-у. Буџет за 2019. годину омогућава очување резултата кључних фискалних прилагођавања која су спроведена у претходних неколико година, обезбеђује даљи пад јавног дуга, а истовремено предвиђа раст капиталних инвестиција и укидање нужних привремених мера.

Међународни монетарни фонд је констатовао да ће Србија и у 2019. остати посвећена даљем спровођењу структурних реформи. Мере укључују смањење сиве економије, јачање јавне управе и реструктурирање предузећа и финансијских институција у државном власништву. Акценат је на спровођењу реформи усмерених на подстицање раста који је вођен приватним сектором, као и на бржу конвергенцију према ЕУ у погледу доходака.

(Подсећања ради, Србија је друга чланица Међународног монетарног фонда која користи Инструмент за координацију политике. Инструмент за координацију политике је на располагању свим земљама којима не треба финансијска подршка Међународног монетарног фонда, већ желе да потврде посвећеност реформама. Нови програм сарадње одобрен је у јулу 2018. године, а циљ му је одржавање макроекономске и финансијске стабилности и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста, стварање нових радних места и даљи раст животног стандарда).

Кабинет гувернера