latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.12.2018.

Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати новембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде остала усидрена и наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања представника финансијског сектора за годину унапред износе 2,6%, док су очекивања за две године унапред остала на нивоу централне вредности циља од 3,0%. За годину, као и за две године унапред, представници привреде очекују нешто нижу инфлацију од 2,5%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера